Ukuhlonishwa Kwebhizinisi

National High-Tech Enterprise

Ibhizinisi Likazwelonke Eliphezulu

National Spark Program Project Certificate

Isitifiketi Somsebenzi Kazwelonke Wezinhlansi

Provincial Enterprise R&D Center

Isikhungo se-R & D se-Enterprise Enterprise

Customs Class A Management Enterprise

Isiko Lamasiko Ibhizinisi Lokuphatha

Wenzhou Patent Demonstration Enterprise

I-Wenzhou Patent Demonstration Enterprise

Contract-honoring and trustworthy unit

Iyunithi yokuhlonipha inkontileka nethembekile