Isixazululo

Indawo yokuhlala

Imishini yokulwa nomlilo, ukukhanyisa, abendlu

Izakhiwo zomphakathi, izikole, izindawo zokuhweba

Izinsiza zokulwa nomlilo, inverter air conditi

Ezimboni nezimayini, amachweba, izindawo zokwakha

Imishini yokuchoboza ngamatshe, amabhande wokuhambisa, i-pil

Ukukhiqizwa komkhumbi nezimoto

Welding Robot, Welding kagesi, UKWAKHA

Izindwangu

Ukuguqulwa kwemvamisa, ukuphikisa ukulungiswa kabusha kwamanje

Insimbi

Ukuguqulwa kwemvamisa, ukuphikisa ukulungiswa kabusha kwamanje

Amandla amasha

Ukukhiqizwa kwamandla kwe-Photovoltaic, amandla omoya

Isitimela

IMetro, ujantshi omncane, ithilamu, isitimela sikagesi